Inclusief beleid Meierijstad

Een inclusieve samenleving houdt in dat niemand obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij welkom is en mee kan doen. Inclusie gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het college van B&W ondersteunt dit volledig en …

Inclusief beleid Meierijstad Lees meer »