Week van de toegankelijkheid Ook in Meierijstad van 3 – 8 oktober 2022!

Dit jaarlijkse gebeuren is een initiatief van de landelijke koepel Ieder(in). Hierbij zijn in Nederland de meeste lokale platforms zoals ook Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) aangesloten. Het thema voor het jaar 2022 is ‘Gewoon Welkom’.


Een gewoon welkom met name voor mensen met een functiebeperking.
Dat dit ‘gewoon welkom’ geen vanzelfsprekendheid is, ondervindt deze doelgroep regelmatig in het vervoer, op straat, bij evenementen, in winkels, horeca enz.
Dat blijkt vaak niet bewust te gebeuren maar men staat er gewoon niet bij stil.

Bewustwording

 

De Stichting Toegankelijk Meierijstad heeft voor elk van de hoofdkernen Veghel, Sint- Oedenrode en Schijndel  een werkgroep. Naast de informatie over hun werkzaamheden brengen ze in een stand op of bij de Markt de bewustwording voor mensen met een beperking breder onder de aandacht.. Als iedereen daar meer bij stilstaat, wordt de slogan ‘Gewoon Welkom’ ook echt werkelijkheid voor mensen voor wie lopen, zien, horen, of begrijpen niet of niet helemaal vanzelfsprekend is. Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen; net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat per 14 juli 2016  ook in Nederland geldt. Dat staat in het  officiële Verdrag, maar hoe mooi zou het zijn als ieder persoonlijk daar een bijdrage aan levert.

 

Maak kennis met praktijksituaties

 

Bij een bezoek aan onze stand kunnen we u laten zien en voelen hoe mensen met hulpmiddelen omgaan in de dagelijkse praktijk. Ervaar zelf eens wat het is om in een rolstoel te rijden, als blinde uw weg te vinden of een dagelijkse handeling uit te voeren. Mogelijk heeft u vragen en kunnen we u wegwijs maken of verwijzen.

U bent van harte welkom!

U vindt onze stand op:

Donderdag 6 oktober aan de Markt in Veghel van 10.00 -12.00 uur
Vrijdag 7 oktober op het Kerkplein in Sint-Oedenrode van 10.00 -12:00 uur

Zaterdag 8 oktober bij Bakker Bart nabij de Markt in Schijndel van 10.00 -12.00 uur