STM bezoekt weer basisscholen in Schijndel

De Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) wil voor mensen met een beperking in Meierijstad een leefomgeving creëren waarin zij op volwaardige wijze en zelfstandig kunnen functioneren. Daartoe voeren STM diverse activiteiten uit. Zo hebben vrijwilligers van de STM –werkgroep Schijndel in maart de basisschool Heycant in Schijndel bezocht en daar een workshop gegeven aan groep 7 en 8. In april bezoeken ze Elde College , Vossenberg en Kwekkeveld.  Alle scholen in Meierijstad worden bezocht .In de workshop die 90 min. duurt ,krijgen de leerlingen in kleine groepen informatie en opdrachten  over mensen met een beperking. Wat  betekent het een beperking te hebben en hoe ga  je daarmee om. De meeste vrijwilligers die de basisscholen bezoeken, hebben ook zelf een beperking  Ze zijn  blind/slechtziend, doof/slechthorend of zitten in een rolstoel . Ze vertellen  de leerlingen hoe het is om een beperking te hebben en laten zien welke hulpmiddelen ze gebruiken om hiermee om te gaan. Daarna gaan de leerlingen zelf aan het werk. Zo ervaren de leerlingen al op jonge leeftijd  wat het is om een beperking te hebben.

Na  de introductie  wordt de klas/groep gesplitst in drie kleine groepen zodat de leerlingen ook zelf kunnen oefenen in het gebruik van hulpmiddelen. Elk  onderwerp wordt ingeleid met een korte PowerPoint -presentatie. Groep 1 begint met het onderwerp blind/slechtziend zijn. Twee blinde/slechtziende vrijwilligers vertellen wat het betekent om blind/slechtziend te zijn. Ze laten diverse hulpmiddelen zien die men gebruikt: loep, wekker, blindenstok/taststok, luisterboek, mobieltje. Daarna mogen leerlingen zelf hulpmiddelen gebruiken zoals door verschillende slechtzichtbrillen kijken en zelf geblinddoekt met een blindenstok/taststok rondjes lopen.

Groep 2 gaat oefenen met het rijden in rolstoelen over een uitgezet parcours in de gymzaal ,aula of op de speelplaats. Leerlingen rijden elkaar in een rolstoel over het parcours met hindernissen/obstakels . Daarbij moeten ze goed communiceren met de inzittende. Tot slot laten d e vrijwilligers foto’s zien van onveilige verkeerssituaties voor rolstoelgebruikers. En hoe je veilig je fiets parkeert zodat mensen met een rolstoel of rollator er geen last van hebben.

 

 

Terwijl de helft van groep 2 met rolstoelen oefent krijgt de andere helft informatie over doofheid/slechthorendheid. Wat  betekent doof/slechthorend zijn en hoe kun je  hiermee om gaan. Aan de hand van de PowerPoint -presentatie wordt uitgelegd hoe het gehoor werkt en hoe je doof of slechthorend wordt. Soms levert dit gebrek gevaar op in het verkeer. Daarom hebben doven/slechthorenden een bordje S-H op het bagagedrager. Doven kunnen vaak wel  goed communiceren door liplezen en gebarentaal. Er wordt ook geoefend met koptelefoons en gebarentaal.

Groep 3 tot slot wordt aan de hand van een PowerPoint -presentatie  uitgelegd wat dementie is, waaraan je dat kunt merken en hoe je om moet gaan met mensen met dementie. Ook spelen de leerlingen  een rollenspel om te ervaren wat het is om met mensen met een dementie om te gaan. Veel  leerlingen (her)kennen dementie bij hun oma of opa of hebben wel eens een verpleeghuis bezocht met mensen met dementie. De kans is 1 op  5 dat iemand in zijn leven dementie  ( meestal Alzheimer, Parkinson) krijgt in jouw omgeving. Daarom belangrijk dat je iets weet van dementie.

Uit de nabespreking blijkt dat vooral het rijden in rolstoelen en de opdrachten  over het blind/slechtziend zijn veel indruk maken.

 

Tot slot geven de leerlingen nog een aantal tips en tops:

 

  • blinden horen niet beter dan zienden, maar luisteren beter en gerichter;
  • mensen met een beperking zijn niet zielig; ze willen gewoon onbeperkt meedoen;
  • mensen met een dementie (vaak opa’s en oma’s) zijn vergeetachtig en in de war, maar kunnen nog veel vertellen over vroeger; je moet ze  altijd blijven bezoeken, dat vinden ze fijn, ook al kennen ze jou niet meer;
  • mensen met een beperking moet je niet ongevraagd helpen; eerst vragen of je mag en kan helpen.
  • slechthorenden/doven moet je aankijken en duidelijk spreken.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rien Rijken (06 12 63 70 25, rienrijken@hotmail.com) zie ook www.toegankelijkmeierijstad.nl

 

 

 

 

Scroll naar boven