Wat zijn onze activiteiten?

 

Wat zijn onze activiteiten; De Stichting Toegankelijk Meierijstad is opgericht, parallel aan de nieuwe gemeente, die samengesteld is uit Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel en de kerkdorpen. De activiteiten in de voormalige gemeenten zijn ondergebracht in de nieuwe stichting, die bestaat uit een bestuurslaag en werkgroepen in de kernen.

Onze activiteiten zijn vooral signalerend en voorwaardenscheppend; Wij geven advies bij nieuwe utiliteitsbouw, onderwijsfaciliteiten enzovoorts. Ook controleren wij winkels, bedrijven, sportaccommodaties, horeca- en recreatiegelegenheden en openbare gebouwen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Onveilige situaties op straat, in winkelcentra en horecagelegenheden vormen evenzo een aandachtsveld. Regelmatig worden inspectiebezoeken uitgevoerd, die ook aan de betrokken instanties worden gerapporteerd, vergezeld van een deskundig verbeteradvies. Ook geven wij voorlichting aan de hoogste klassen van het lager onderwijs om daar een bewustwording op gang te brengen.

Kortom; De Stichting Toegankelijk Meierijstad, die uitsluitend wordt gerund door vrijwilligers blijft alert reageren en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit haar credo. Iedereen moet leren inclusief te denken. De zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van mensen met een beperking staat daarin centraal.