Wat doen wij?

 

Visie

De Stichting Toegankelijk Meierijstad wil het platform zijn om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan overheid, bedrijven, zorginstellingen, overige organisaties en particulieren, om te komen tot een leefbare omgeving voor mensen met een beperking in Meierijstad.

 

Doelstellingen Toegankelijkheid

  • Onderzoek en formulering van technische beleidsadviezen;
  • Periodieke controles en inspecties in de woon/leefomgeving;
  • Acties en voorstellen ter verbetering van die woon/leefomgeving;
  • Scheppen van voorwaarden voor langdurige deelname aan het maatschappelijk verkeer;
  • De gemeente bewegen tot verbetering van gesignaleerde knelpunten respectievelijk onveilige situaties;
  • Samenwerking met organisaties, verenigingen en instanties die zich bewegen op het terrein van ouderen- en gehandicaptenzorg;
  • Handhaven en toepassen van alle (wettelijke) middelen die voor onze doelstellingen van belang zijn;
  • Werken aan toegankelijkheid/bruikbaarheid van infrastructuur, gebouwen en de leefomgeving.